เปิดทางสู่การเป็น ผู้ตัดสินฟุตบอล ในประเทศไทย

เปิดทางสู่การเป็น ผู้ตัดสินฟุตบอล ในประเทศไทย

เปิดทางสู่การเป็น ผู้ตัดสินฟุตบอล ในประเทศไทย

Blog Article

ผู้ตัดสินบอล สำหรับเพื่อการวินิจฉัยระหว่างการแข่งขันชิงชัยฟุตบอลนั้นจะมีในขณะที่เป็นผู้ตัดสินและก็ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ซึ่งทั้งคู่ตำแหน่งนี้ก็จะมีการแบ่งหน้าที่สำหรับเพื่อการตัดสิน หรือถ้าเกิดจะกล่าวเลยก็คือกรรมการบอลที่เป็นผู้ตัดสินจะมีอำนาจสำหรับเพื่อการตัดสินมากกว่า

คุณสมบัติของคนที่มีสิทธิ์รับคัดเลือกเป็น กรรมการฟุตบอล ในประเทศไทย
ถ้าคนใดที่มีเป้าหมายว่าอยากจะเป็น ผู้ตัดสินบอล คุณต้องมีคุณสมบัติต่างๆดังต่อไปนี้

เป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์
จบการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษา
มีชนชาติไทย
มีความพร้อมทางเส้นด้ายร่างกาย ไม่เป็นบุคคลพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคประจำตัวร้ายแรงนั่นเอง
ถ้าหากคุณมีคุณลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้นคุณจำต้องทำการื่นใบสมัครไปที่ชมรมกีฬาบอลที่เมืองไทย

อำนาจรวมทั้งหน้าที่ของกรรมการฟุตบอล
กรรมการฟุตบอล จะทำหน้าที่สำหรับการดูแลเวลาสำหรับการชิงชัยฟุตบอล ทั้งในเรื่องของช่วงเวลาทดเวลาเจ็บให้มีความตรงไปตรงมา
มีอำนาจสำหรับการสั่งหยุดการแข่งขัน หรือหยุดชั่วคราว รวมถึงให้ยับยั้งการประลองเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือกำเนิดข้อบกพร่อง ที่สำคัญเลยก็คือในแขนณที่มีการกระทำผิดกติกาการประลองฟุตบอล
กรรมการฟุตบอล มีบทบาทพินิจแม้ผู้เล่นมีการเจ็บระหว่างการประลอง รวมถึงการเปลี่ยนที่คนที่ได้รับบาดเจ็บออกมาจากสนาม
การควบคุมให้ผู้เล่นทำตามกติกาการประลอง ถ้าหากเกิดการฝ่าฝืนกฎกรรมการผู้ตัดสินจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ปฏิเสธการเล่น รวมทั้งให้ผู้เล่นได้รับโทษ ไปจนถึงออกจากการแข่งขันชิงชัย
มีอำนาจสำหรับเพื่อการใคร่ครวญให้บุคคลอื่นสามารถใกล้สนามการประลองได้หรือเปล่าได้ เช่น ผู้รายงานข่าว คนถ่ายรูป ฯลฯ
การให้ใบเหลือง หรือใบแดง เอ็งผู้เล่นที่ทำผิดกติกา หรือมีความประพฤติที่รุนแรงกับผู้เล่นในสนาม
ปฏิบัติภารกิจเขียนรายงานเกี่ยวกับการแข่งขันชิงชัย link ดูบอล เพื่อนำไปเสนอให้กับผู้ที่มีส่วนสำหรับในการใคร่ครวญที่ได้แต่งไว้ โดยในรายงานจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมระเบียบปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้วินิจฉัยกับผู้เล่นในระหว่างการประลอง รวมถึงข้าราชการในทุม รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันนั่นเอง

Report this page